Aktualności

Sezon 2021/2022 – komunikat o bezpieczeństwie sanitarnym, pracy kas i rezerwacji

Sezon 2021/2022 rozpoczynamy 28 sierpnia. Przygotowaliśmy repertuar jesienny. Widownia jest ograniczona do 75 %.

W sprzedaży repertuar od 28 sierpnia do 30 września → repertuar październikowy→ oraz repertuar listopadowy→

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży i rezerwacji biletów, pracy kas, zwrotu biletów za odwołane spektakle, a także zasady bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązują w Teatrze Narodowym do odwołania.


◊ SPRZEDAŻ I REZERWACJA BILETÓW, VOUCHERY

Sprzedaż online biletów →

Sprzedaż online voucherów →

Informacja o voucherach →


Rezerwacja telefoniczna, informacja o voucherach czynna w godzinach: 

pon.–pt. 9:00–19:00
so.–nd. 15:00–19:00
tel. 22 69 20 604, 22 69 20 664

Kasy Teatru czynne w godzinach: 

Kasa przy Pl. Teatralnym 3
wt.–nd. 15:00–19:00

Kasa przy ul. Wierzbowej 3
czynna w dniach, w których grane są przedstawienia na scenie przy Wierzbowej lub na scenie Studio, na godzinę przed ich rozpoczęciem

Księgarnia internetowa Teatru Narodowego→ 

Zasady zwrotu biletów za odwołane spektakle:

– należność za bilety zakupione online lub opłacone przelewem zostanie zwrócona na konto kupującego bez konieczności wysłania maila z biletami elektronicznymi do Działu Promocji i Organizacji Widowni,

– zwrot należności za bilety zakupione w kasach Teatru możliwy będzie wyłącznie w kasach za okazaniem blankietu biletowego. 

Zwrotu biletów zakupionych w kasach i niewykorzystanych ze względu na spowodowane pandemią ograniczenie działalności repertuarowej Teatru można dokonywać do 31 grudnia 2021.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Działem Promocji i Organizacji Widowni: pomoc_bilety@narodowy.pl


◊ BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązują w Teatrze Narodowym do odwołania.

Informujemy, że w czasie przebywania na terenie Teatru każda osoba jest zobowiązana do:
• zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,
• używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru,
• zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (zgodnymi z obowiązującymi przepisami) – zapewnionymi we własnym zakresie.

Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu do budynku Teatru i uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej.

• Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru. Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowanie dystansu 1,5 metra.

• Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych, a w przypadku budynków posiadających więcej niż jedno wejście w podziale na możliwie największą liczbę wejść. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą w pierwszej kolejności osoby starsze.

• Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu Wydarzenia.

• Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem wejściówki. W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.

Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje bufetu przed Wydarzeniem i podczas Wydarzenia.

Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich Wydarzeń, prowadzonego przez obsługę widowni. W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni zobowiązana jest do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię i poinformowania służby pielęgniarskiej Teatru. Pielęgniarka pełniąca dyżur na spektaklach podejmuje decyzję o ewentualnym odosobnieniu Widza i powiadomieniu odpowiednich służb medycznych/sanitarnych.

• Przy rezerwacji i kupnie biletów indywidualnych należy podać pracownikowi Teatru imię, nazwisko oraz numer telefonu Kupującego w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.

• Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Teatru [wzór oświadczenia do pobrania niżej].

• W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu Wydarzenia, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne w miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia.

Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.


SPRZEDAŻ I REZERWACJA BILETÓW, VOUCHERY, BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE (WYCIĄGI Z REGULAMINÓW, REGULAMINY) →

Oświadczenie o stanie zdrowia wymagane od widzów w celu uczestnictwa w przedstawieniu. Zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru.Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj