Aktualności

Jan Englert laureatem Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2015

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera. Tegorocznym laureatem został Jan Englert, aktor, reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego (biogram Jana Englerta →)

Nagroda została ustanowiona przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera →, aby propagować idee jej Patrona i wyróżniać ludzi, którzy jego dzieło podejmują i kontynuują. Została objęta Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Profesor Małgorzaty Omilanowskiej.

Nagroda ma na celu:
- promować osoby podejmujące dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
- zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,
- przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
- promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,
- wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Kapitułę II edycji Nagrody stanowią Anna Augustynowicz, Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski. 

Uroczyste wręczenie nagrody tegorocznemu laureatowi, Janowi Englertowi odbędzie się w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera → w Warszawie 23 marca 2015 roku, o godz. 19:00.

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj