Aktualności

Teatr Narodowy w rankingu „Najlepsi w sezonie 2017/2018”

Z satysfakcją dzielimy się przychylnymi opiniami krytyków podsumowujących miniony sezon teatralny w ogłoszonym rankingu miesięcznika TEATR. 

Do wypełnienia tegorocznej ankiety miesięcznika TEATR „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2017/2018” zostali zaproszeni krytycy teatralni: 
MICHAŁ CENTKOWSKI (Newsweek Polska), JACEK CIEŚLAK (TeatrRzeczpospolita), TOMASZ DOMAGAŁA (domagalasiekultury.pl), ŁUKASZ DREWNIAK (teatralny.pl), SZYMON KAZIMIERCZAK (Teatr, teatralny.pl), JACEK KOPCIŃSKI (Teatr), JOLANTA KOWALSKA (stała współpracowniczka Teatru), WIESŁAW KOWALSKI (teatrdlawas.pl), ANETA KYZIOŁ (Polityka), WOJCIECH MAJCHEREK (TVP Kultura), ZBIGNIEW MAJCHROWSKI  (Uniwersytet Gdański),  WITOLD MROZEK (Gazeta Wyborcza), JACEK SIERADZKI (Dialog), PRZEMYSŁAW SKRZYDELSKI (Sieci Prawdy, Do Rzeczy), JACEK WAKAR (Polskie Radio), KALINA ZALEWSKA (Teatr).


W kategorii „Najlepszy teatr” TEATR NARODOWY wskazali Jacek Kopciński, Wiesław Kowalski, Jacek Sieradzki i Przemysław Skrzydelski.

W kategorii Najlepsze przedstawienie Jacek Cieślak, Jacek Kopciński, Wojciech Majcherek i Jacek Wakar wymienili UŁANÓW Rymkiewicza  w reżyserii Piotra Cieplaka. Tomasz Domagała i Szymon Kazimierczak wskazali ŚLUB Gombrowicza w reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa. Natomiast Jacek Sieradzki wyróżnił ELEMENTARZ Klickiej w reżyserii Piotra Cieplaka. Wiesław Kowalski wskazał te trzy wymienione tytuły wśród najlepszych przedstawień minionego sezonu.

Hubert Paszkiewicz (Lubomir), Anna Ułas (Frania), Arkadiusz Janiczek (Jan), Piotr Grabowski (Major), Dominika Kluźniak (Zosia), Jerzy Radziwiłowicz (Graf), Anna Seniuk (Ciotunia). Fot. Krzysztof Bieliński

 

UŁANI 
w reżyserii Piotra Cieplaka

Scena zbiorowa: Hubert Paszkiewicz (Lubomir), Anna Ułas (Frania), Arkadiusz Janiczek (Jan), Piotr Grabowski (Major), Dominika Kluźniak (Zosia), Jerzy Radziwiłowicz (Graf), Anna Seniuk (Ciotunia). Fot. Krzysztof Bieliński


Piotr Cieplak został wskazany w kategorii Najlepsza reżyseria przez Jacka Cieślaka, Szymona Kazimierczaka, Jacka Kopcińskiego, Wojciecha Majcherka, Witolda Mrozka i Jacka Wakara za inscenizację UŁANÓW. Reżysera Teatru Narodowego wymienili także Jacek Sieradzki i Wiesław Kowalski, którzy oprócz UŁANÓW również docenili zrealizowany przez niego ELEMENTARZ. Ponadto Wiesław Kowalski wskazał w tej kategorii Eimuntasa Nekrošiusa za reżyserię ŚLUBU, a Kalina Zalewska Artura Tyszkiewicza, reżysera przedstawienia NIKT Levina.  

Wśród autorów Najlepszej nowej polskiej sztuki Jolanta Kowalska i Jacek Sieradzki wymienili Barbarę Klicką za prapremierowy, poetycki ELEMENTARZ. Jacek Sieradzki wskazał również autorkę ELEMENTARZA w kategorii „Najciekawszy debiut”, wyrażając życzenie: „oby więcej takich debiutów dramaturgicznych uznanych poetów”.

W kategorii Najlepsza scenografia Jacek Cieślak, Aneta Kyzioł i Wojciech Majcherek wymienili Andrzeja Witkowskiego, twórcę scenografii do UŁANÓW. Wiesław Kowalski oprócz UŁANÓW docenił także scenografię  Andrzeja Witkowskiego do ELEMENTARZA. Jacek Kopciński i Jolanta Kowalska wytypowali również Barbarę Hanicką za scenografię do ŚMIERCI DANTONA.Grzegorz Małecki (Pijak), Karol Dziuba (Władzio), Anna Grycewicz (Druhna), Danuta Stenka (Matka/Mania), Mateusz Rusin (Henryk), Piotr Piksa (Lody), Paulina Korthals (Druhna), Kamil Mrożek (Młody). Fot. Krzysztof BielińskiŚLUB 
w reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa

Scena zbiorowa: 
Grzegorz Małecki (Pijak), Karol Dziuba (Władzio), Anna Grycewicz (Druhna), Danuta Stenka (Matka/Mania), Mateusz Rusin (Henryk), Piotr Piksa (Lody), Paulina Korthals (Druhna), Kamil Mrożek (Młody). Fot. Krzysztof Bieliński


W kategorii „Najlepsza muzyka” Szymon Kazimierczak, Jacek Kopciński i Jacek Sieradzki wyrazili uznanie dla litewskiego kompozytora Algirdasa Martinaitisa – autora muzyki do inscenizacji ŚLUBU. Wiesław Kowalski wymienił Jakuba GawlikaPawła Paprockiego i Marcina Przybylskiego – twórców muzyki do ELEMENTARZA, doceniając również w tym spektaklu ruch sceniczny autorstwa Leszka Bzdyla w kategorii Najlepsza choreografia i/lub spektakl taneczny.

W kategorii Najlepsza rola kobieca Jacek Cieślak, Szymon Kazimierczak, Jolanta Kowalska i Wojciech Majcherek wskazali na Dominikę Kluźniak w roli Zosi w UŁANACH w reżyserii Piotra Cieplaka. Ponadto Jacek Cieślak i Kalina Zalewska wymienili Annę Seniuk jako Ciotunię w tym samym przedstawieniu. Anna Seniuk w roli Selmy Lagerlöf w TWÓRCACH OBRAZÓW w reżyserii Artura Urbańskiego zachwyciła Jacka Kopcińskiego, Jolantę Kowalską i Kalinę Zalewską. Natomiast Łukasz Drewniak, Jacek Kopciński i Przemysław Skrzydelski zwrócili uwagę na interpretację podwójnej roli Matki/Mani przez Danutę Stenkę w ŚLUBIE

W kategorii Najlepsza rola męska Tomasz Domagała i Wiesław Kowalski wskazali Mateusza Rusina w roli Henryka, Łukasz Drewniak wymienił Jerzego Radziwiłowicza w roli Ojca, a Szymon Kazimierczak Grzegorza Małeckiego w roli Pijaka aktorów w ŚLUBIE w reżyserii  Eimuntasa Nekrošiusa. Jacek Kopciński i Aneta Kyzioł docenili kreację Oskara Hamerskiego w ŚMIERCI DANTONA w reżyserii Barbary Wysockiej

Krytycy wyróżnili także aktorów Teatru Narodowego za role drugoplanowe i epizodyczne. Wiesław Kowalski wymienił Karola Dziubę w roli Władzia, Jacek Sieradzki natomiast zwrócił uwagę na „duet dworaków”: Marcina Przybylskiego (Kanclerz) i Roberta Jarocińskiego (Szef Policji) w ŚLUBIE. Tomasz Domagała docenił kreacje Arkadiusza Janiczka (Jan), Mariusza Benoit (Widmo) i Jerzego Radziwiłowicza (Graf) UŁANACH.

Wsród „Najciekawszych debiutów” wymienieni zostali młodzi aktorzy Teatru Narodowego: Marta Wągrocka w TWÓRCACH OBRAZÓW (Jacek Cieślak), Hubert Paszkiewicz w UŁANACH (Szymon Kazimierczak) i Lidia Pronobis w przedstawieniu NIKT 

W kategorii Najlepsze przedstawienie telewizyjne i / lub radiowe Wiesław Kowalski wskazał realizację telewizyjną spektaklu Teatru Narodowego POŻEGNANIA Stanisława Dygata w reżyserii Agnieszki Glińskiej 

Przedstawienia Teatru Narodowego wzbudziły różne emocje – Jacka Cieślaka rozczarował ELEMENTARZ, a Michał Centkowski, Przemysław Skrzydelski i Jacek Wakar wspomnieli ŚLUB w reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa w kategorii Rozczarowanie sezonu” – „proporcjonalnie do oczekiwań”.

Ankieta miesięcznika TEATR  „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2017/2018”. Czytaj więcej →

 

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj