Aktualności

„Odtwarzanie Reduty” – inauguracja 15 kwietnia

W roku 2019 przypada 100. rocznica inauguracji działalności Reduty – pierwszego polskiego laboratorium sztuki teatru i zarazem wielkiego projektu obywatelskiego, zainicjowanego i kierowanego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego. 

ODTWARZANIE REDUTY to cykl wydarzeń rocznicowych organizowanych przez Muzeum Teatralne we współpracy z Akademią Teatralną i Teatrem Narodowym. 
Zapraszamy na teatralizowane czytania sześciu sztuk z repertuaru warszawskiej pierwszej Reduty: Uciekła mi przepióreczka i Ponad śnieg bielszym się stanę Stefana Żeromskiego, W małym domku Tadeusza Rittnera, Czupurek Benedykta Hertza, Papierowy kochanek Jerzego Szaniawskiego, Pastorałka Leona Schillera.

 

Projekt: Sławomir Szondelmajer

Reduta w pierwszym warszawskim etapie swojego istnienia (od listopada 1919 do maja 1924) działała w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, obecnie w tych przestrzeniach pracuje Muzeum Teatralne. Po stu latach, te same słowa – „spełniane” niegdyś przez aktorów Reduty – zabrzmią w tej samej, niezmienionej przestrzeni Sal Redutowych w wykonaniu współczesnych artystów.

Wybór formy nie jest przypadkowy – czytania sztuk były w Reducie stałym elementem wzbogacania wyobraźni artystycznej i intelektualnego, duchowego wyposażenia członków wspólnoty, a skupiona i pogłębiona interpretacyjnie lektura w trakcie prób do spektakli (do której przywiązywano ogromną wagę) miała prowadzić według redutowego określenia do „odszukiwania pulsującej mocy źródła”.ODTWARZANIE REDUTY włącza do współpracy studentów aktorstwa oraz doświadczonych w zawodzie mistrzów – zgodnie z zasadą stosowaną w Reducie. Osterwa stawiał sobie i swoim aktorom istotne, obliczone na pożytek w przyszłości, zadania wychowawcze i obywatelskie realizowane w teatrze pojętym jako laboratorium artystyczne i społeczne, poszukujące polskiego stylu i etosu teatralnego, a nawet szerzej – stylu i etyki życia zbiorowego. Redutowy etos aktora zasadzał się na idei samopoznania, samodoskonalenia i ofiarowywania siebie samego w scenicznym akcie twórczym.

Reduta to w naszej historii jedyny przykład tak konsekwentnej i wszechogarniającej pracy nad kulturą narodową wykorzystującej społeczną siłę sztuki teatru. To jedna z najważniejszych, najbardziej oryginalnych i wpływowych polskich koncepcji teatralno-kulturowych.

Muzeum Teatralne, opiekun wielu bezcennych pamiątek i dokumentów związanych z Redutą, a także instytucja, w ramach której powstawały ważne książki i wystawy poświęcone Reducie, czuje się szczególnie zobowiązane do realizacji cyklu ODTWARZANIE REDUTY.

ODTWARZANIE REDUTY poświęcone jest pamięci profesora Zbigniewa Osińskiego, najwytrwalszego i najwnikliwszego badacza Reduty.

______________________

 

ODTWARZANIE REDUTY

PROGRAM

15 kwietnia 2019, godz. 17:00

Stefan Żeromski  Uciekła mi przepióreczka

w wykonaniu Aktorów Teatru Narodowego:
Dominiki Kluźniak, Lidii Pronobis, Mariusza Benoit, Jana Englerta, Oskara Hamerskiego, Grzegorza Kwietnia, Jerzego Łapińskiego, Jacka Mikołajczaka, Pawła Paprockiego, Marcina Przybylskiego, Jerzego Radziwiłowicza, Przemysława Stippy

przy udziale chóru dziecięco-młodzieżowego i mieszanego „Artos” im. W. Skoraczewskiego przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej

reżyseria Piotr Cieplak
wprowadzenie prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Czytelnia → Dzieje premiery Uciekła mi przepióreczka 

______________________

13 maja 2019, godz. 17:00

Tadeusz Rittner  W małym domku

reżyseria Lena Frankiewicz
wprowadzenie dr Henryk Izydor Rogacki

______________________

17 czerwca 2019, godz. 17:00

Benedykt Hertz  Czupurek

reżyseria Wiesław Czołpiński

______________________

7 października 2019, godz. 17:00

Jerzy Szaniawski  Papierowy kochanek

reżyseria Marcin Hycnar
wprowadzenie dr Barbara Osterloff

______________________

21 listopada 2019, godz. 17:00

w stulecie pierwszej premiery Reduty

Stefan Żeromski  Ponad śnieg bielszym się stanę

reżyseria Edward Wojtaszek
wprowadzenie prof. dr hab Dariusz Kosiński

______________________

grudzień 2019

Leon Schiller  Pastorałka

reżyseria Jarosław Kilian

______________________


ODTWARZANIE REDUTY

kwiecień – grudzień 2019
Sale Redutowe Teatru Wielkiego-Opery Narodowej

Wejściówki do odbioru w kasach Teatru Wielkiego


organizacja:
Muzeum Teatralne w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej przy współpracy Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza i Teatru Narodowego

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj