Pressroom

Komunikat prasowy: premiera „Sonaty jesiennej” Ingmara Bergmana w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego – próba dla mediów

Przedpremierowa próba dla mediów:
Sonata jesienna Ingmara Bergmana w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego

scena Studio, 6 października, godz. 14:30

Strona przedstawienia Sonata jesienna

UWAGA:
Ze względu na obowiązujący w Teatrze reżim sanitarny, prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w przedpremierowej próbie dla mediów na adres: media@narodowy.pl Przyznanie akredytacji na próbę dla mediów zostanie mailowo potwierdzone przez Teatr.

Konieczne jest złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia; prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i złożenie oświadczenia przez wejściem na próbę dla mediów [oświadczenie do pobrania niżej]:

Prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego – w czasie przebywania na terenie Teatru każda osoba jest zobowiązana do:
• zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,
• używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru,
• zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie.

Prosimy ponadto o zapoznanie się ze szczegółowymi, ogłoszonymi w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zasadami bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującymi w Teatrze Narodowym do odwołania→

Oświadczenie o stanie zdrowia – zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru.

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj