Ogłoszenia

Liczba ogłoszeń na stronie: 1

Ogłoszenie nr 1

Teatr Narodowy 
00-077 Warszawa, pl. Teatralny 3 
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego

 SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Przetarg odbędzie się w dniu 9.12.2019 roku, o godz. 10:15 w budynku technicznym Teatru Narodowego przy ul. Wierzbowej 3.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego: Volkswagen Crafter 35
Rok produkcji: 2008  Nr. rej. WI 4688 K
Cena wywoławcza: 18500,00 zł. brutto
Wysokość wadium: 1850,00zł

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Teatru Narodowego do dnia 08.12.2019 r.:
Bank BGK, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7
Nr konta: 02 1130 1017 0020 1460 3420 0011

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty na konto bankowe, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie musiał dokonać zapłaty ceny w terminie 7 dni na konto podane na fakturze.

Samochód zostanie wydany oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, po wpłynięciu środków na konto bankowe Teatru Narodowego.

Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Teatru Narodowego / wejście od strony ul. Wierzbowej, portiernia „A”, pok. 1.27 b/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO” do dnia 09.12.2019 r., do godz. 10:00.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

Sprzedawany samochód można oglądać w dniach 26.11. i 27.11.2019 r., w godz. 10:00 – 12:00 w Teatrze Narodowym.

Wszelkich informacji na temat w/w środka trwałego udzieli p.Krzysztof Krupa; tel.: (22) 69 20 845 lub tel:602 506 876

 

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj