Company

Dyrekcja

Krzysztof Torończyk  dyrektor
Jan Englert dyrektor artystyczny 
Zbigniew Kośka zastępca dyrektora ds. technicznych
Jadwiga Wieczorek główna księgowa

Tomasz Kubikowski kierownik literacki
Mirosław Łysik główny specjalista ds. infrastruktury technicznej, pełnomocnik dyrektora ds. infrastruktury technicznej

Samodzielne stanowiska

Elżbieta Piwowarczyk główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Anna Piechocka radca prawny
Halina Jezierska specjalista, inspektor BHP

Sekretariat

Ewa Lisiecka sekretarka

Dział spraw osobowych

Renata Jarząbek kierownik
Lidia Klusek główny specjalista
ds. osobowych

Kancelaria

Piotr Bussold specjalista ds. kancelarii
Małgorzata Jankowska specjalista
ds. kancelarii i archiwum zakładowego

Dział finansowo-księgowy

Anna Hanc zastępca głównego księgowego
Maria Kurowska
zastępca głównego księgowego
Krystyna Borkowska główny specjalista ds. księgowości
Iwona Kotwica główny specjalista
ds. rozliczeń finansowych
Angelika Jadacka księgowa
ds. księgowości materiałowej
Katarzyna Jabłońska starsza księgowa
Małgorzata Rożek główny specjalista
ds. płac
Maria Sztyk główny specjalista ds. płac
Barbara Roszcinalska główny specjalista ds. księgowości

Zespół ds. komunikacji i marketingu

Małgorzata Szum główny specjalista ds. komunikacji
Monika Mokrzycka-Pokora główny specjalista ds. komunikacji i marketingu
Zbigniew Lisiecki 
specjalista ds. komunikacji i marketingu


Dział literacki

Paweł Płoski kierownik
Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek specjalista ds. wydawnictw informacyjnych i upowszechniania kultury teatralnej
urlop wychowawczy
Marcin Rochowski specjalista ds. biblioteki i wydawnictw
Dorota Semenowicz specjalista ds. wydawnictw urlop macierzyński
Michał Smolis specjalista ds. archiwum artystycznego

Organizacja Pracy Artystycznej

Beata Polkowska kierownik, główny specjalista ds. praw autorskich
Ewelina Czarnocka główny specjalista ds. organizacji pracy artystycznej
Wiktoria Konopko organizator pracy artystycznej

Impresariat

Adriana Lewandowska kierownik
Ewa Kwiecień zastępca kierownika

Dział promocji i organizacji widowni

Anna Pękala kierownik
Edyta Gościniewicz zastępca kierownika
Hanna Zoll zastępca kierownika
ds. promocji
Bogusława Chybińska główny specjalista ds. promocji
Paulina Szwed-Piestrzeniewicz specjalista ds. marketingu
Olga Basaj specjalista ds. sprzedaży i rezerwacji
Alicja Grela-Salman specjalista ds. sprzedaży i rezerwacji
Edyta Kilimon specjalista ds. sprzedaży i rezerwacji
Sonia Kulisiewicz specjalista ds. sprzedaży i rezerwacji
Wiesława Zawadzka specjalista ds. sprzedaży i rezerwacji

Dział administracji

Andrzej Wąsik kierownik
Bogusław Kołodziejczyk zastępca kierownika
Tomasz Kruczkowski główny specjalista ds. teleinformatyki
Ryszard Sadowski specjalista
ds. konserwacji i remontów
Bożena Lewandowska specjalista
ds. administracji
Renata Konik specjalista
ds. administracji

Pracownicy techniczni i obsługi
Beata Barbarska operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Mariola Białobrzeg operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Barbara Godlewska operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Zbigniew Romańczuk ślusarz-konserwator
Robert Winiarski rzemieślnik-konserwator
Anna Kukulska pracownik gospodarczy, starsza porządkowa
Tomasz Rosa pracownik gospodarczy
Monika Ciecierska recepcjonistka
Jadwiga Gołębiewska recepcjonistka
Marianna Gołębiewska recepcjonistka
Wojciech Kupczyk recepcjonista
Stefan Piekarski recepcjonista
Marianna Smolarek recepcjonistka
Andrzej Wasilewski recepcjonista
Andrzej Wielądek recepcjonista
Bogdan Wojdak recepcjonista

zespół konserwacji instalacji urządzeń sanitarnych
Mariusz Wojciechowski główny specjalista ds. zabezpieczeń instalacji sanitarnych
Dariusz Rędaszka starszy mistrz w zespole konserwacji instalacji urządzeń sanitarnych
Stanisław Kolenko monter urządzeń i instalacji sanitarnych
Stanisław Zienkowicz monter-konserwator instalacji i urządzeń sanitarnych

zespół zabezpieczenia elektrycznego
i automatyki
Krzysztof Wielądek główny specjalista
ds. zabezpieczenia elektrycznego
Daniel Szustak starszy mistrz zespołu zabezpieczenia elektrycznego i automatyki
Sławomir Rybak mistrz zespołu elektryków 
Tadeusz Migda starszy monter elektryk
Roman Duda monter elektryk

Pion techniczny

Wojciech Wągrodzki główny specjalista
ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
Marta Poluszczyk główny specjalista ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych, pełnomocnik dyrektora ds. kontroli zarządczej
Piotr Ruszkowski główny specjalista-inspektor służby prewencji przeciwpożarowej
Tomasz Jończyk specjalista ds. obsługi technicznej

Dział zaopatrzenia

Krzysztof Krupa kierownik
Hanna Gdak zastępca kierownika
Wojciech Kisiołek kierownik magazynu
Ewa Krejner magazynier
Iwona Malinowska specjalista ds. zaopatrzenia

kierowcy
Marek Gdak kierowca
Jacek Mainhart kierowca
Leszek Olko kierowca


Zespół obsługi scenicznej

Leszek Orzechowski główny specjalista ds. obsługi scenicznej


charakteryzatorzy
Joanna Konarska starszy mistrz w zespole charakteryzatorów
Katarzyna Roguska rzemieślnik teatralny – charakteryzatorka
Dorota Tomaszewska-Sybilska rzemieślnik teatralny – charakteryzatorka
Eleonora Wojtulewicz rzemieślnik teatralny – charakteryzatorka perukarka

garderobiane
Agnieszka Chojnowska starszy mistrz
w zespole garderobianych
Jolanta Bisek rzemieślnik teatralny
– garderobiana
Małgorzata Haduch-Musoelianc rzemieślnik teatralny – garderobiana
Elżbieta Kałamańska rzemieślnik teatralny – garderobiana
Katarzyna Kłosowska rzemieślnik teatralny – garderobiana
Dorota Małolepsza rzemieślnik teatralny – garderobiana
Aneta Rokicka rzemieślnik teatralny – garderobiana
Ewa Sasin rzemieślnik teatralny – garderobiana

rekwizytorzy
Jacek Czuba starszy mistrz zespołu rekwizytorów
Marcin Komorski mistrz zespołu rekwizytorów
Wiesław Korneluk mistrz zespołu rekwizytorów
Tomasz Zawadzki mistrz zespołu rekwizytorów 
Maciej Łukaszek rzemieślnik teatralny 
– rekwizytor
Dariusz Osiadacz rzemieślnik teatralny
– rekwizytor
Leszek Paluch rzemieślnik teatralny 
– rekwizytor

montażyści i tapicerzy sceny
Robert Koseski starszy mistrz zespołu montażystów
Wojciech Wawer starszy mistrz zespołu montażystów
Jacek Wiśniewski starszy mistrz zespołu montażystów
Sławomir Łoszewski starszy mistrz zespołu tapicerów sceny
Jerzy Nowicki starszy rzemieślnik teatralny – montażysta 
Zbigniew Olędzki mistrz
– montażysta 
Dariusz Piesio mistrz
– montażysta 
Piotr Żarnowiecki mistrz
– montażysta 
Marek Burzyński rzemieślnik teatralny
– tapicer
Adrian Gaworski rzemieślnik teatralny
– montażysta 
Michał Gdak rzemieślnik teatralny
– montażysta 
Andrzej Gruczek rzemieślnik teatralny
– montażysta 
Waldemar Kowalski rzemieślnik teatralny – montażysta 
Bartłomiej Szymański rzemieślnik teatralny
– montażysta 
Wojciech Mantewka rzemieślnik teatralny – montażysta
Piotr Martyniak rzemieślnik teatralny
– montażysta
Krzysztof Nowicki rzemieślnik teatralny
– montażysta
Zbigniew Tyliński rzemieślnik teatralny
– montażysta

pomoce sceniczne
Krystyna Grysińska pomoc sceniczna
Barbara Kamionek pomoc sceniczna
Kinga Wiśniewska pomoc sceniczna

Zespół oświetlenia scenicznego

realizatorzy światła
Zbigniew Szulim główny specjalista ds. oświetlenia scenicznego
Zbigniew Górski starszy mistrz zespołu oświetlenia scenicznego
Dariusz Wieczorek starszy mistrz zespołu oświetlenia scenicznego
Bartosz Bil – realizator światła
Janusz Brodacki - realizator światła
Bartłomiej Kaczalski realizator światła
Łukasz Obuch-Woszczatyński realizator światła
Wiesław Grajda rzemieślnik teatralny 
– realizator światła
Adam Jakubowski rzemieślnik teatralny 
– realizator światła

Zespół obsługi i konserwacji mechaniki scenicznej

Wojciech Hulewicz główny specjalista
ds. urządzeń scenicznych
Jan Olszak mistrz operator urządzeń scenicznych
Sławomir Rudaś mistrz operator urządzeń scenicznych
Leszek Przybyliński starszy mistrz mechanik
Marek Stępniewski starszy mistrz mechanik
Michał Kołtun operator urządzeń scenicznych
Sławomir Śmigielski monter mechanik urządzeń scenicznych
Włodzimierz Zbroja monter mechanik urządzeń scenicznych

Zespół realizatorów dźwięku

Mariusz Maszewski główny specjalista, główny akustyk
Maciej Rybicki mistrz zespołu realizatorów dźwięku
Rafał Barański realizator dźwięku
Mariusz Chałubek realizator dźwięku
i mediów
Piotr Gos realizator dźwięku
Marcin Kotwa realizator dźwięku
Marek Wojtulanis realizator dźwięku
Paweł Woźniak realizator dźwięku
i mediów

Zespół pracowni dekoracji

Julia Cieślak główny specjalista, kierownik zespołu pracowni dekoracji

pracownia mechaniczno-ślusarska
Edmund Kwiatkowski kierownik pracowni
Zbigniew Ballner specjalista rzemiosł teatralnych – ślusarz-spawacz
Andrzej Gajewski mistrz spawacz
Dawid Kosiorek specjalista rzemiosł teatralnych – ślusarz
Andrzej Niewiadomski mistrz ślusarz

pracownia modelatorsko-malarska
Jarosław Wyszyński kierownik pracowni
Marek Laudański starszy mistrz modelator
Małgorzata Bobylak specjalista rzemiosł teatralnych – modelator
Kazimierz Kubacz specjalista rzemiosł teatralnych – malarz
Kinga Nowicka specjalista rzemiosł teatralnych – modelator
Agnieszka Sapińska specjalista rzemiosł teatralnych – modelator
Iwona Śliwonik specjalista rzemiosł teatralnych – malarz

pracownia stolarska
Grzegorz Jończyk kierownik pracowni
Ryszard Caryk mistrz stolarz
Piotr Piwowarski specjalista rzemiosł teatralnych – stolarz
Mariusz Fluks rzemieślnik teatralny
– stolarz
Krzysztof Madejak rzemieślnik teatralny
– stolarz

pracownia tapicerska
Sylwester Bożym kierownik zespołu
Marcin Sobczyk rzemieślnik teatralny – tapicer

Zespół pracowni kostiumów

Anita Trzaskowska główny specjalista, kierownik zespołu pracowni kostiumów

szewc teatralny
Adam Bogusz specjalista rzemiosł teatralnych – szewc

pracownia krawiecka damska
Anna Urbańska kierownik pracowni
Joanna Grzelak zastępca kierownika pracowni, krojczy
Edyta Gadawska rzemieślnik teatralny
– krawcowa
Katarzyna Jacyniewicz rzemieślnik teatralny  krawcowa
Mariola Kosim rzemieślnik teatralny
– krawcowa
Jolanta Łukaszek rzemieślnik teatralny
– krawcowa

pracownia krawiecka męska
Kazimierz Puchalski kierownik pracowni
Mirosław Wroński zastępca kierownika pracowni, krojczy
Katarzyna Czerwińska starszy rzemieślnik teatralny – krawcowa
Elżbieta Osiadacz starszy rzemieślnik teatralny – krawcowa
Sławomir Sęk specjalista rzemiosł teatralnych – krawiec
Grzegorz Tracz starszy rzemieślnik teatralny – krawiec

magazyn kostiumów i rekwizytów
Urszula Janek magazynier

By continuing to use this site you consent to the use of cookies.You can adjust cookies setting via your internet browser. Review our cookies policy here.