Zespół

Dyrekcja

Krzysztof Torończyk  dyrektor
Jan Englert dyrektor artystyczny 
Zbigniew Kośka zastępca dyrektora ds. technicznych
Jadwiga Wieczorek główna księgowa

Tomasz Kubikowski kierownik literacki

Samodzielne stanowiska

Elżbieta Piwowarczyk główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Anna Piechocka radca prawny
Halina Jezierska specjalista, inspektor BHP

Sekretariat dyrekcji

Ewa Lisiecka sekretarka

Dział spraw osobowych

Renata Jarząbek kierowniczka
Lidia Klusek główny specjalista
ds. osobowych

kancelaria i archiwum zakładowe
Piotr Bussold specjalista ds. kancelarii
Małgorzata Jankowska specjalista
ds. kancelarii i archiwum zakładowego

Pion finansowo-księgowy

Anna Hanc zastępczyni głównej księgowej ds. planowania i finansów
Maria Kurowska
zastępczyni głównej księgowej ds. księgowości

dział księgowości
Krystyna Borkowska główny specjalista ds. środków trwałych i środków inscenizacji
Angelika Jadacka specjalista ds. księgowości
Zofia Krześlak specjalista ds. księgowości materiałowej
Joanna Barbarska starsza księgowa

dział planowania i finansów
Iwona Kotwica główny specjalista
ds. rozliczeń finansowych
Małgorzata Rożek główny specjalista
ds. płac
Katarzyna Jabłońska specjalista ds. płac

Dział literacki

Dorota Kowalkowska kierowniczka
Marcin Rochowski specjalista ds. biblioteki i wydawnictw
Dorota Semenowicz specjalista ds. wydawnictw (urlop rodzicielski)
Michał Smolis specjalista ds. archiwum artystycznego

Dział komunikacji i marketingu

Małgorzata Szum kierowniczka
Monika Mokrzycka-Pokora główny specjalista ds. komunikacji i marketingu
Anna Andraka
główny specjalista ds. komunikacji
Zbigniew Lisiecki 
specjalista ds. komunikacji i marketingu

Dział organizacji pracy artystycznej

Beata Polkowska kierowniczka
Ewelina Czarnocka główny specjalista ds. organizacji pracy artystycznej

Dział impresariatu

Justyna Kciuk główny specjalista ds. impresariatu

Dział promocji i organizacji widowni

Anna Pękala kierowniczka
Edyta Gościniewicz zastępczyni kierowniczki

zespół ds. promocji i marketingu
Katarzyna Hańć główny specjalista ds. marketingu i projektów specjalnych
Hanna Szustak specjalista ds. marketingu

zespół ds. organizacji widowni
Alicja Grela-Salman specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Edyta Kilimon specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Sara Paradzińska specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Wiesława Zawadzka specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów

Dział administracji

Tomasz Kruczkowski kierownik, IOD, administrator systemu teleinformatycznego
Marek Gruszecki zastępca kierownika
Łukasz Bartoń główny specjalista ds. teleinformatyki

zespół ds. konserwacji i remontów
Paweł Cieślak specjalista
ds. remontów
Robert Winiarski mistrz monter konserwator
Jerzy Kocyk rzemieślnik teatralny konserwator
Tomasz Rosa pracownik gospodarczy

zespół ds. administracji
Bożena Lewandowska specjalista
ds. administracji
Renata Konik specjalista
ds. administracji
Beata Barbarska
operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Mariola Białobrzeg operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Barbara Godlewska operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Anna Kukulska pracownik gospodarczy, starsza porządkowa
Monika Ciecierska recepcjonistka
Marianna Gołębiewska recepcjonistka
Beata Kwiatkowska recepcjonistka
Wojciech Kupczyk recepcjonista
Marianna Smolarek recepcjonistka
Andrzej Wielądek recepcjonista

zespół ds. konserwacji instalacji urządzeń sanitarnych
Edward Kusy główny specjalista ds. zabezpieczenia instalacji i urządzeń sanitarnych
Dariusz Rędaszka starszy mistrz w zespole konserwacji instalacji urządzeń sanitarnych
Stanisław Kolenko monter urządzeń i instalacji sanitarnych
Stanisław Zienkowicz monter-konserwator instalacji i urządzeń sanitarnych

zespół ds. zabezpieczenia elektrycznego
i automatyki
Krzysztof Wielądek główny specjalista
ds. zabezpieczenia elektrycznego
Daniel Szustak starszy mistrz zespołu zabezpieczenia elektrycznego i automatyki
Sławomir Rybak mistrz zespołu elektryków
Roman Duda monter elektryk
Dariusz Kopania monter elektryk

Pion techniczny

Wojciech Wągrodzki główny specjalista
ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
Marta Poluszczyk główny specjalista ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych, pełnomocnik dyrektora ds. kontroli zarządczej
Piotr Ruszkowski główny specjalista ds. prewencji przeciwpożarowej
Tomasz Jończyk główny specjalista ds. obsługi technicznej
Lech Orzechowski główny specjalista ds. obsługi technicznej
Martyna Sałajczyk specjalista ds. obsługi technicznej

Dział zaopatrzenia

Krzysztof Krupa kierownik
Hanna Gdak zastępczyni kierownika
Wojciech Kisiołek kierownik magazynu
Ewa Krejner magazynier
Iwona Malinowska specjalista ds. zaopatrzenia

kierowcy
Marek Gdak kierowca
Jacek Mainhart kierowca
Leszek Olko kierowca


Zespół obsługi scenicznej

Jacek Wiśniewski główny specjalista ds. obsługi scenicznej

charakteryzatorzy

Joanna Konarska starszy mistrz  charakteryzator
Dorota Tomaszewska-Sibilska mistrz charakteryzator
Katarzyna Roguska rzemieślnik teatralny – charakteryzator
Sara Roksana Szulim rzemieślnik teatralny – charakteryzator
Magdalena Szymańska-Kowalewicz rzemieślnik teatralny – charakteryzator
Eleonora Wojtulewicz rzemieślnik teatralny – charakteryzator perukarz
Beata Mrozek rzemieślnik teatralny – charakteryzator perukarz

garderobiane i garderobiani
Agnieszka Piesio starszy mistrz
garderobiana
Małgorzata Haduch-Musoelianc
rzemieślnik teatralny – garderobiana
Małgorzata Kubica rzemieślnik teatralny – garderobiana
Agata Pawłowicz rzemieślnik teatralny – garderobiana
Aneta Rokicka rzemieślnik teatralny – garderobiana
Ewa Sasin rzemieślnik teatralny – garderobiana
Aneta Śmigielska rzemieślnik teatralny – garderobiana
Grzegorz Więckowski rzemieślnik teatralny – garderobiany

rekwizytorzy
Jacek Czuba starszy mistrz rekwizytor
Marcin Komorski mistrz rekwizytor
Wiesław Korneluk mistrz rekwizytor
Tomasz Zawadzki mistrz rekwizytor
Maciej Łukaszek rzemieślnik teatralny – rekwizytor
Dariusz Osiadacz rzemieślnik teatralny – rekwizytor
Leszek Paluch rzemieślnik teatralny – rekwizytor

montażyści i tapicerzy sceny
Krzysztof Nowicki starszy mistrz montażysta dekoracji
Robert Koseski starszy mistrz montażysta dekoracji
Wojciech Wawer starszy mistrz montażysta dekoracji
Zbigniew Olędzki mistrz montażysta dekoracji
Piotr Żarnowiecki mistrz montażysta dekoracji
Paweł Bałda rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Adrian Gaworski rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Wiesław Grajda rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Patryk Koch rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Waldemar Kowalski rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Paweł Leśniewski rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Wojciech Mantewka rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Piotr Martyniak rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Krzysztof Nowicki rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Mateusz Rosa rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Bartłomiej Szymański rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Zbigniew Tyliński
rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Sławomir Łoszewski starszy mistrz tapicer
Marek Burzyński mistrz tapicer

pomoce sceniczne
Krystyna Grysińska pomoc sceniczna
Barbara Kamionek pomoc sceniczna
Kinga Wiśniewska pomoc sceniczna

Zespół oświetlenia scenicznego

Zbigniew Szulim główny specjalista ds. oświetlenia scenicznego

realizatorzy światła
Bartłomiej Kaczalski starszy mistrz realizator światła
Łukasz Obuch-Woszczatyński starszy mistrz realizator światła
Dariusz Wieczorek starszy mistrz realizator światła
Kacper Bobylak realizator światła
Tomasz Dąbrowski realizator światła
Bartłomiej Frysztak realizator światła
Tomasz Księżak realizator światła
Cezary Kwiatkowski realizator światła
Krzysztof Łukasz Stefan realizator światła

Zespół obsługi i konserwacji mechaniki scenicznej

Wojciech Hulewicz główny specjalista
ds. obsługi urządzeń scenicznych

operatorzy
Sławomir Rudaś starszy mistrz operator urządzeń scenicznych
Michał Kołtun mistrz operator urządzeń scenicznych
Artur Kosiorek operator urządzeń scenicznych

mechanicy
Marek Stępniewski starszy mistrz mechanik
Sławomir Śmigielski starszy mistrz mechanik
Paweł Łukasiak monter mechanik urządzeń scenicznych
Włodzimierz Zbroja monter mechanik urządzeń scenicznych

Zespół nagłośnienia scenicznego

Mariusz Maszewski główny specjalista ds. nagłośnienia scenicznego

realizatorzy dźwięku
Maciej Rybicki starszy mistrz realizator dźwięku
Marek Wojtulanis starszy mistrz realizator dźwięku
Piotr Gos
realizator dźwięku
Marcin Kotwa realizator dźwięku

realizatorzy wideo i filmu
Mariusz Chałubek realizator wideo i filmu
Hubert Majewski realizator wideo i filmu
Marek Szymański realizator wideo i filmu / realizator dźwięku
Paweł Woźniak realizator wideo i filmu

Zespół pracowni dekoracji i kostiumów

Anita Trzaskowska kierowniczka techniczna

pracownia mechaniczno-ślusarska
Edmund Kwiatkowski kierownik pracowni
Dawid Kosiorek zastępca kierownika
Andrzej Gajewski starszy mistrz spawacz
Andrzej Niewiadomski starszy mistrz ślusarz
Zbigniew Ballner mistrz ślusarz-spawacz
Ryszard Sroka mistrz ślusarz-spawacz

pracownia modelatorsko-malarska
Jarosław Wyszyński kierownik pracowni
Kazimierz Kubacz zastępca kierownika
Marek Laudański starszy mistrz modelator
Małgorzata Bobylak mistrz modelator
Agnieszka Sapińska mistrz modelator
Iwona Śliwonik mistrz malarz
Kinga Nowicka specjalista rzemiosł teatralnych – modelator

pracownia stolarska
Grzegorz Jończyk kierownik pracowni
Mariusz Fluks zastępca kierownika
Ryszard Caryk starszy mistrz stolarz
Krzysztof Madejak mistrz stolarz
Piotr Piwowarski
mistrz stolarz

pracownia tapicerska
Sylwester Bożym kierownik zespołu
Marcin Sobczyk mistrz tapicer

szewc teatralny
Adam Bogusz mistrz szewc

pracownia kostiumów damskich
Anna Urbańska kierowniczka pracowni
Joanna Grzelak zastępczyni kierowniczki pracowni, krojcza
Edyta Gadawska mistrz krawcowa
Katarzyna Jacyniewicz mistrz krawcowa
Mariola Kosim mistrz krawcowa
Jolanta Łukaszek mistrz krawcowa
Iwona Jarmużek rzemieślnik teatralny krawcowa

pracownia kostiumów męskich
[Mirosław Wroński] kierownik pracowni, krojczy
Katarzyna Czerwińska mistrz krawcowa
Elżbieta Osiadacz mistrz krawcowa
Sławomir Sęk mistrz krawiec
Grzegorz Tracz mistrz krawiec

magazyn kostiumów, mebli i rekwizytów
Urszula Janek kierowniczka magazynów

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj